ІСГС НААН
ПРО УСТАНОВУ
ГОЛОВНА
ПРО УСТАНОВУ
КОНТАКТИ
БІБЛІОТЕКА
ПОСЛУГИ
ПРОДУКЦІЯ

Удосконалена технологія вирощування гречки в умовах Північного Степу України

Автори
Ю.В. Мащенко
І.М. Семеняка

Видавництво
Аграрна наука
Рік видання
2018
Кількість сторінок
184
Ілюстрації
Немає
Формат
60х84

Продуктивність фотосинтетичного потенціалу гречки за різних строків сівби
Ефективність застосування розрахункових норм до­брив
Весняні та літні строки сівби залежно від рівня мінерального живлення
← на головну
Удосконалена технологія вирощування гречки в умовах Північного Степу України
ЧИТАТИ
Замовити
Удосконалена технологія вирощування гречки в умовах Північного Степу України
Технологія вирощування гречки
ЧИТАТИ
Замовити
В умовах Північного Степу України авторами удосконалено основні елементи технології вирощування гречки: оптимізо­вано способи сівби, уточнено весняні та літні строки сівби залежно від рівня мінерального живлення, а також встанов­лено ефективність застосування розрахункових норм до­брив, регулятора росту рослин і мікробного препарату для збільшення продуктивності культури.

Доведено доцільність зміщення строків сівби до більш ранніх на основі аналізу да­них температурного режиму та реакції рослин на зміну умов навколишнього середовища за останні 10 років. Уперше в умовах Північного Степу України визначено продуктивність фотосинтетичного потенціалу гречки за різних строків сівби й фонів живлення. Економічно обґрунтовано доцільність за­ стосування досліджуваних елементів технології вирощуван­ ня гречки.

Видання призначено для наукових працівників, аспірантів, студентів і фахівців агропромислового виробництва.
ВСТУП

Розділ 1.
СТАН ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ І ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ

Розділ 2.
МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ
2.1. Програма, методика та агротехнічні умови проведення досліджень
2.2. Ґрунтово-кліматичні та погодні умови в роки досліджень

Розділ 3.
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ
3.1. Ріст і розвиток рослин різних сортів гречки залежно від способу сівби та норми добрив
3.2. Вплив способів сівби та норм добрив на формування надземної маси рослин і фотосинтетичну продуктивність посівів
3.3. Залежність елементів структури врожаю та врожайності гречки від способів сівби й удобрення
3.4. Якісні показники врожаю гречки велико- і дрібноплідного сортів залежно від добрив та способів сівби

Розділ 4.
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ
4.1. Особливості проростання насіння і розвиток рослин
4.2. Вплив строків сівби на фотосинтетичну діяльність рослин гречки
4.3. Формування продуктивності гречки залежно від строків сівби та мінеральних добрив
4.4. Вплив строків сівби та мінеральних добрив на показники якості врожаю гречки

Розділ 5.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ЕМІСТИМ С ТА ЕФЕКТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ
5.1. Ріст, розвиток та продуктивність гречки під час застосування регулятора росту на різному фоні мінерального живлення
5.2. Вплив ефективних мікроорганізмів та систем удобрення на ріст, розвиток і продуктивність гречки

Розділ 6.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ