ІСГС НААН
ПРО УСТАНОВУ
ГОЛОВНА
ПРО УСТАНОВУ
КОНТАКТИ
БІБЛІОТЕКА
ПОСЛУГИ
ПРОДУКЦІЯ
Click to order
Ваше замовлення
Total: 

Моделі високопродуктивних екологічно збалансованих коротко-ротаційних сівозмін з ринковою орієнтацією

Автори
І.М. Семеняка, Ю.В. Мащенко, М.І. Черячукін, А.Ф. Ткач, Ю.В.Коршунова, О.А. Шульга

Видавництво
ІСГС НААН
Рік видання
2020
Кількість сторінок
48

Вплив систем удобрення і рослинних решток на елементи родючості ґрунту
Продуктивність сівозмін
та беззмінних посівів
Економіка
сільськогосподарського виробництва
← на головну
Каталог кращих інноваційних розробок
ЧИТАТИ
Замовити
Моделі високопродуктивних екологічно збалансованих коротко-ротаційних сівозмін з ринковою орієнтацією
Каталог кращих інноваційних розробок
ЧИТАТИ
Замовити
За результатами проведених досліджень: визначено продуктивність сівозмін та беззмінних посівів, при різному насиченні зерновими і технічними культурами (40%, 50%, 60%, 100%); встановлено комплексний вплив ланок сівозмін або беззмінних посівів, систем удобрення і рослинних решток на елементи родючості ґрунту; визначено залежність урожайності і показників якості продукції від комплексної дії сівозмінного фактору та систем удобрення; обґрунтовано біоенергетичну та економічну ефективність і доцільність застосування комплексу агрозаходів при вирощуванні сільськогосподарських культур в короткоротаційних сівозмінах або беззмінних посівах; напрацьовано моделі високопродуктивних екологічно збалансованих коротко-ротаційних сівозмін з ринковою орієнтацією.

Рекомендації розроблено колективом лабораторії землеробства та вимірювальної лабораторії ІСГС НААН з метою надання методичної допомоги у плануванні подальших досліджень, а також при вирощуванні основних сільськогосподарських культур, за різних моделей короткоротаційних сівозмін залежно від систем удобрення та використання мікробних препаратів в умовах недостатнього зволоження Північного Степу України.
Вступ

1 Оптимізація способу основного обробітку ґрунту залежно від попередників при вирощуванні сої
2 Вплив добрив і сівозмін на агрофізичні властивості ґрунту
3 Вплив систем удобрення та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур у сівозмінах короткої ротації з різним ступенем насичення соєю
4 Особливості формування якісних показників продукції зернових і технічних культур залежно від їх концентрації в сівозмінах за різних систем удобрення
5 Продуктивність та економічний аналіз ефективності сівозмін залежно від систем удобрення та мікробних препаратів
6 Вплив різних систем землеробства на зміни родючості ґрунтів в короткоротаційних сівозмінах та при беззмінному вирощуванні сої

Висновки
Рекомендації виробництву
Перелік посилань