ІСГС НААН
ПРО УСТАНОВУ
ГОЛОВНА
ПРО УСТАНОВУ
КОНТАКТИ
БІБЛІОТЕКА
ПОСЛУГИ
ПРОДУКЦІЯ

Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво

Автори
за ред.
О.М. Гайденко,
І.М. Семеняка

Видавництво
ТОВ «ТВОРИ»
Рік видання
2021
Кількість сторінок
48

50 кращих завершених
інноваційних наукових розробок
Удосконалена технологія вирощування соняшнику
Економіка сільськогосподарського виробництва
← на головну
Каталог кращих інноваційних розробок
ЧИТАТИ
Замовити
Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво
Каталог кращих інноваційних розробок
ЧИТАТИ
Замовити
Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво сформовано у відповідності до тематичних планів програм наукових досліджень Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України та за результатами досліджень, проведених протягом 2010 - 2020 рр.

Каталог містить 50 кращих завершених інноваційних наукових розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво. Науково-практичне видання призначене для наукових працівників, аспірантів, студентів та фахівців агропромислового виробництва.

Видання розглянуто й схвалено до друку на засіданні вченої ради Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України (протокол №8, від 5 листопада 2020 року).
1. Землеробство, рослинництво, кормовиробництво, захист рослин
 • 1.1 Моделі короткоротаційних сівозмін. Рекомендацій з вирощування сільськогосподарських культур в короткоротаційних сівозмінах для збереження родючості ґрунту в них
 • 1.2 Моделі високопродуктивних екологічно збалансованих короткоротаційних сівозмін з ринковою орієнтацією
 • 1.3 Науково-практичні рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів за різних технологій вирощування сої в умовах північного Степу України
 • 1.4 Біологізована технологія вирощування сої в умовах північного Степу України
 • 1.5 Науково-практичні рекомендації по розробці агробіологічних підходів які б максимально реалізовували продуктивнй потенціал сортів озимих зернових культур в умовах недостатнього зволоження північного Степу України
 • 1.6 Науково-практичні рекомендації по удосконаленню агротехнологічних підходів формування продуктивності сортів озимих зернових культур в умовах недостатнього зволоження північного Степу України
 • 1.7 Елементи ресурсозберігаючої біоадаптивної технології вирощування ярого голозерного та плівчастого типу для умов нестійкого зволоження північного Степу України
 • 1.8 Науково-практичні рекомендації вирощування ячменю ярого в умовах нестійкого зволоження північного Степу України
 • 1.9 Технологія вирощування насіння сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу в умовах північного Степу України
 • 1.10 Науково-практичні рекомендації щодо застосування ресурсозберігаючих біоадаптивних технологій вирощування кукурудзи
  в агроформуваннях північного Степу з різним ресурсним забезпеченням
 • 1.11 Науково-практичні рекомендації з оптимізації ресурсозберігаючих біоадаптивних елементів технології вирощування кукурудзи в умовах Північного Степу
 • 1.12 Удосконалена технологія вирощування соняшнику в умовах північного Степу України
 • 1.13 Рекомендації з адаптивної технології вирощування еспарцету сорту Смарагд в умовах північного Степу України
 • 1.14 Науково-практичні рекомендації з підвищення ефективності насінництва картоплі в умовах північного Степу України на основі біотехнологічних методів оздоровлення
 • 1.15 Методичні рекомендації щодо одержання добазового та базового насіння картоплі на основі оздоровленого біотехнологічним методом вихідного матеріалу в умовах північного Степу України
 • 1.16 Технологія вирощування коріандру в умовах північного Степу України
 • 1.17 Вдосконалена екологічно безпечна технологія захисту озимої пшениці від шкідливих організмів за умов регулювання їх розвитку і чисельності

  2. Селекція та насінництво
 • 2.1 Сорт сої Ізумрудна
 • 2.2 Сорт сої Медея
 • 2.3 Сорт сої Валюта
 • 2.4 Сорт сої Ювілейна
 • 2.5 Сорт сої Ромашка
 • 2.6 Сорт сої Золушка
 • 2.7 Сорт сої Златослава
 • 2.8 Сорт сої Феєрія
 • 2.9 Сорт ярого ячменю СН-28
 • 2.10 Сорт ярого ячменю Созонівський
 • 2.11 Сорт ярого ячменю Статок
 • 2.12 Сорт ярого ячменю Крок
 • 2.13 Сорт ярого ячменю Святомихайлівський
 • 2.14 Сорт ярого ячменю Дорідний
 • 2.15 Сорт ярого ячменю Самородок
 • 2.16 Сорт еспарцету Смарагд
 • 2.17 Сорт еспарцету Вегас
 • 2.18 Сорт коріандру Оксаніт
 • 2.19 Гібрид кукурудзи ДК Велес
 • 2.20 Гібрид кукурудзи ДК Бурштин

  3. Тваринництво


 • 3.1 Центральний зональний заводський тип української червоної молочної породи
 • 3.2 Знам'янський тип поліської м'ясної породи
 • 3.3 Електронна інформаційна база даних молочних порід ВРХ племінних господарств Кіровоградської області. Науково-практичні рекомендації з проведення оцінки генетичних ресурсів у племінних господарствах Кіровоградської області
 • 3.4 Науково-практичні рекомендації "Закономірності формування основних господарськи корисних ознак новостворених вітчизняних порід ВРХ молочного напрямку продуктивності". Інформаційна база даних молочних порід ВРХ племінних господарств Кіровоградської області
 • 3.5 Науково-практичні рекомендації виробництву по використанню комбікормів і білково-вітамінних добавок у годівлі свиней
 • 3.6 Науково-практичні рекомендації з удосконалення селекційно- племінної роботи в свинарстві племінних стад Кіровоградської області

  4. Механізація сільськогосподарського виробництва
 • 4.1 Зональні технологічні комплекси високопродуктивних сільськогосподарських машин для виробництва продукції рослинництва
 • 4.2 Технологічний процес заготівлі рослинної біомаси для використання
  як твердого біопалива

  5. Економіка сільськогосподарського виробництва

 • 5.1 Модель оптимізації структури аграрного виробництва з використанням електронних технологічних карт
 • 5.2 Рекомендації по оптимізації розмірів конкурентоспроможного виробництва рослинництва і тваринництва
 • 5.3 Рекомендації науково-методичного обґрунтування розвитку сільськогосподарського виробництва в степовій зоні України

  6. Інноваційний розвиток

 • 6.1 Електронна інформацйна база інноваційних пропозицій, адаптованих для аграрного ринку та пакет навчальних програм підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК
 • 6.2 Науково-практичні матеріали щодо випробовування, експериментального виробництва та консалтингового супроводу інноваційних технологій та їх елементів (систем захисту рослин, сортів
  та гібридів, типів порід тварин) і наукоємної продукції в агропромисловому комплексі регіону